26 d’abril de 2009

Edició de vídeos

Per editar el vídeo que heu vist, hem fet servir un programa que incorpora el Windows anomenat Windows Movie Maker. Al mateix temps també hem utilitzat els coneixements adquirits en l’edició de so amb l’Audacity.

Abans de començar a editar el vídeo, vam fer un esquema exhaustiu d’allò que volíem mostrar. Vam gravar les imatges, algunes amb format vídeo i d’altres amb fotografies.

Un cop tenim tot preparat i pensat, comencem a treballar amb el Windowa Movie Maker:

1- Introduïm tots els arxius de fotografia i vídeo al programa:

a. Cal obrir el menú “Archivo” i allà seleccionar la opció “Importar en colecciones”.

b. Seleccionar el fitxer a importar i el tindrem disponible per utilitzar-lo en el vídeo.

2- Ara, segons el guió, les anem posant per ordre a les caselles inferiors tot arrossegant les icones.

3- Per posar la diapositiva d’inici anem a “ Herramientas”, “Títulos y créditos”, i escollim el tipus de lletra que volem, el color de fons, com volem que apareguin les lletres, etc...

4- Per afegir les transicions anem a “Herramientas”, “Transiciones vídeo” i escollim les que més ens agradin per posar entre una seqüència i l’altre.

5- Finalment, creem els crèdits tornant a anar a “Títulos i créditos” i escrivint allò que desitgem que hi aparegui.

Ara tenim l’esquema del vídeo, però falta acabar de polir els temps i posar-hi la veu:

1- Primer, posarem la veu:

a. Amb l’Audacity, ajuntem el que és la veu de la nena que parla amb la música (per més detalls llegiu l’aportació sobre edició de so).

b. Un cop creat l’arxiu de veu, l’afegim al projecte seguint la mateixa seqüència que abans.

2- Per acabar, haurem de posar els temps que volem que ocupi cada seqüència de forma que ens quedin quadrades amb el so.

Fet això ja tenim el vídeo editat. Només l’hem de penjar al bloc o allà on desitgem perquè tothom el pugui veure!

13 d’abril de 2009

Edició de video

Després d'haver estat treballant amb el programa Windows Movie Maker aquí en teniu el resultat d'un video educatiu que ens mostra com cordar-nos les sabates.

Aquest video ha estat realitzat per l'Ariadna, la Irene, la Cristina i jo mateixa. Espero que us agradi.

24 de març de 2009

Google Docs


Aquesta és una altra aplicació que ens ofereix el Google i que al igual que el Google Notebook, ens facilita el treball en grup via internet.

Amb Google Docs podem crear documents, fulles de càlcul i presentacions online. Aquests documents, els podem veure des de qualsevol ordinador, només hem d’accedir a la nostra compta de gmail amb un explorador web.

Google Docs permet també compartir els documents amb qualsevol usuari registrat. El fet de poder compartir els documents que desitgem amb qui nosaltres decidim ens permet treballar en grup de forma més àgil, doncs facilita o quasi elimina la necessitat d’ajuntar parts o d’acordar com enllaçar aquestes. Amb aquesta eina poden treballar varies persones sobre un mateix document, al mateix temps, cada una des del seu ordinador.

Per utilitzat el Google Docs:

 • Primer haurem d’entrar a l’adreça: http://docs.google.com.
 • Allà usarem el nostre usuari i contrasenya de GMail.
 • Per crear un nou document clicarem al menú “New” i allà es selecciona el document a crear:
          - Document de text
          - Presentació
          - Full de càlcul
 • Un cop creat el document, per compartir-lo amb altres usuaris només hem de seleccionar-lo i clicar al menú “Share”. En la pantalla que apareixerà podrem indicar els usuaris que volem afegir com col·laboradors o visualitzadors del document.
 • Altres opcions interessants són:
          - Poder importar arxius ja creats
          - Poder exportar els arxius definitius en varis formats (HTML, Word, PDF)

En definitiva Google Docs és una solució per poder treballar online, d’una manera senzilla alhora que ens serveix per tenir els documents sempre a punt, estiguem on estiguem.

22 de març de 2009

Google Notebook

Aquest és el bloc de notes del Google. Es tracta d’una molt bona alternativa a l’aplicació de Preferits.

Aquesta eina és gratuïta i ens permet seleccionar el text, les imatges o allò que ens interessa d’un determinat lloc web. Ho podem guardar en el Notebook i aleshores ho tenim accessible des de qualsevol ordinador, a més a més també podrem compartir allò que hem guardat, amb altres usuaris.

Per poder utilitzar aquesta aplicació haurem de seguir els següents passos:

 • Accedir a la adreça del Notebook. http://www.google.com/notebook/
 • Crear un nou bloc de notes mitjançant l’enllaç de la part esquerra
 • Pots crear una nova nota amb la opció de la part superior dreta.
 • En la nota, com ja he comentat, es pot posar informació de l’enllaç que s’ha visitat, una imatge de recordatori, etc...
 • Per classificar les notes correctament, es poden categoritzar creant etiquetes que les agrupin, o creant seccions.
 • També existeix l’opció de compartir-lo amb altres usuaris, de forma que aquests puguin veure el que s’hi ha anotat.
 • Quan estàs en una pàgina web i hi ha quelcom que t’interessa, només cal que cliquis al botó dret del ratolí i obrir on posa bloc de notes. Diem afegir i en una finestreta de la part inferior dreta de la pantalla de l’ordinador, on hi ha el Notebook de Google, surt el nom de la pàgina, a sota pots també escriure una nota.

El Bloc de notes de Google és una bona aplicació per tal de poder treballar en grup sense necessitat d’estar en un mateix ordinador. Podem compartir carpetes amb companys i d’aquesta manera tenen accés directe a aquella informació que hem trobat en xarxa i hem trobat interessant. Crec que és una bona forma per agilitzar treballs i per compartir informació.

9 de març de 2009

Edició de so

Per editar arxius de so mitjançant un programa anomenat Audacity, hem seguit les pautes que explicaré a continuació.

El que hem fet és, en primer lloc, gravar un segment d’una frase. Desprès, ajuntar-la amb els altres segments que havien fet les companyes i finalment posar-hi una música de fons.

Per gravar una frase:

 1. Connectem un micròfon a l’ordinador.
 2. Vigilem que el micròfon que apareix en pantalla (el dibuix) estigui en so elevat ( movem la ratlleta al màxim).
 3. Cliquem al botó rodó vermell de gravar i diem tot el que desitgem enregistrar. Veurem que surt una línia, si aquesta és plana vol dir que no hi ha so, ha de fer ones.
 4. Quan acabem la gravació cliquem al botó quadrat groc de pausa. És bo deixar una mica d’espai abans i desprès de la frase gravada.
 5. Ara, si cliquem al rectangle invertir verd del play, podem escoltar la gravació.
 6. Si ens agrada com a quedat, ho podem guardar:
 • Ho guardarem amb format WAV per poder-lo escoltar amb qualsevol reproductor.
 • Si ho guardem amb “Guardar proyecto” només es sentirà amb l’Audacity.
 • Anem a “Archivo”: “Guardar como wav” .

Per ajuntar fragments de la frase:

 1. Obrim l’arxiu de so que havíem guardat:
 • Anem a “Archivo”: “Importar audio” i seleccionem el fitxer desitjat.
 1. Un cop tenim els fitxers a l’Audacity, ens queden un a sota de l’altre.
 2. Podem canviar l’ordre arrossegant-los amb el ratolí.
 3. Per sentir-ne només un, hem de posar els altres en silenci.
 4. Per treure les pauses del final i principi dels segments:
 • Cliquem el botó que és com un cursor.
 • Seleccionem el tros que volem retallar.
 • Cliquem al botó que apareixen unes tisores.
 • Si volem acurar més la selecció podem amplificar la zona clicant al botó de la lupa.
 1. Per tal que ens quedin totes les frases amb la mateixa intensitat de so, hem de modificar els decibels:
 • Tornem a clicar el botó del cursor.
 • Seleccionem tota la pista de so. És millor començar pel final i acabar al principi.
 • Anem a “Efecto”: “Amplificado”.
 • Ajustem els decibels de manera que ens quedin tots els segments iguals.
 • Cliquem a “Permitir clipping” i “Aceptar”.
 1. Per posar en ordre els fragments de la frase i que es sentin seguits, com una frase única:
 • Cliquem el botó de la doble fletxa.
 • Ens posem a sobre de la pista i la movem cap a la dreta o l’esquerra
 • Les anem posant una darrera de l’altre amb l’ordre desitjat.
 1. Guardem la frase: “Archivo”: “ Guardar como wav”.

Per posar música de fons:

 1. Hem d’obrir dos arxius, el de la música que volem posar de fons i el de la frase:
 • “Archivo”: “Importar audio”
 1. Amb el botó de la doble fletxa, per moure la pista, col·loquem la frase en la zona de la cançó on volem que es senti.
 2. Seleccionem el tros de la cançó que coincideix amb la frase:
 • Cliquem un botó que és com un rellotge de sorra ( “Herramienta de envolvente”).
 • Cliquem un tros abans del desitjat i un tros desprès.
 • Ens posem enmig dels dos punts i sense deixar d’apretar el botó dret del ratolí podem anar encongint el so.
 1. Al final de la cançó, podem fer que el so desaparegui progressivament:
 • Seleccionem l’últim tros de la cançó amb el botó de cursor.
 • Anem a “Efecto”: “Desvanecer progresivamente”.
 1. Guardem el resultat: “Archivo”: “Guardar como wav”.

Treballat a noves tecnologies la setmana del 2 al 7 de Març

8 de març de 2009

La Digitalització

El concepte de digitalització consisteix en transformar arxius ( ja siguin d’imatge, de so o de vídeo), per tal que l’ordinador pugui processar tota la informació i mostrar-nos-la. Per fer això s’utilitza un codi binari, és a dir que només està format per ‘0’ i ‘1’.

Per exemple, en el cas de la digitalització d’imatges, transforma tota la imatge en un codi format per ‘0’ i ‘1’, de manera que quan anem transformant o modificant la imatge l’ordinador l’únic que fa, és centrar-se en aquest codi.

Amb la digitalització el que aconseguim és poder emmagatzemar tot tipus d’informació en arxius de l’ordinador, targetes SD, CD-ROM, etc... Un cop digitalitzada una imatge, so o vídeo es pot emmagatzemar en diferents formats de forma que la informació ocupi menys espai, com per exemple una imatge en format jpg.

Nosaltres hem après a retocar imatges amb un programa anomenat GIMP. A continuació us mostro una petita guia de les funcions bàsiques d’aquest programa d’edició d’imatges.


Com retocar una imatge amb GIMP


Per retallar la imatge:


1. Obrim la imatge que desitgem retocar:

a. Anem a “Archivo”

b. Seleccionem la foto i l’obrim

2. Cliquem al primer rectangle que apareix en el dibuixos de la “Caja de herramientas”

3. Seleccionem el tros que volem.

4. Cliquem “Imagen”: “Recortar la seleccion”. Ja ens queda només el tros d’imatge que havíem seleccionat.

5. Podem anar a “Imagen”: “Escalar la imagen” per redimensionar el tamany de píxels d’aquesta.

6. Finalment per guardar-la tal i com la tenim ara: anem a “Archivo” i “Guardar como”... La guardem amb format jpg.

7. Ens sortirà una finestra de “Guardar com JPG”, en aquesta podem modificar la qualitat de la imatge per tal de que ocupi menys espai.


Exemple d'imatge editada amb GIMP


Treballat a noves tecnologies el 27 de Febrer del 2009

26 de febrer de 2009

Presentació

Soc la Marta, estic estudiant primer de magisteri infantil a Blanquerna i avui m'estreno en això de fer Blogs.

Confio que a mesura que passi el semestre pugui anar aprofundint en el tema de les noves tecnologies i que aquest blog es vagi omplint d'aportacions.

Desitjo que us agradin i us interessin!!!